Aktualita: Open skies for handicapped 2015

Klub dětem spolupracoval v červnu 2015 na krásné akci pro handicapované: Open skies for handicapped 2015