Daruj kousek sebe

Od roku 2008 se věnujeme organizaci probíhajícího projektu dobrovolnické spolupráce, nazvaném „Daruj svou náruč“. Jeho cílovou skupinou jsou děti, umístěné v kojeneckém ústavu a dětském domově Veska, a studenti z královéhradeckých středních a vysokých škol. Videozáznam zde!

Další videozáznam zde!

Problém nejmenších dětí první cílové skupiny je citového charakteru. Je způsobený skutečností odmítnutí, odložení, nebo nemožností péče biologického rodiče. Tento vjem "odmítnutí" děti mají v podstatě od počátku. Tato péče je u nich omezena možnostmi ústavního prostředí. Děti jsou v tomto ústavu poměrně dobře zabezpečeny po praktické a materiální stránce, ve velkém měřítku zde ale schází citová pozornost, lidská náruč a jejich jistota. V praxi samotného ústavu pak vzhledem k poměru sestřička/počet dětí, není možné adekvátně nahradit ani přirozený kontakt. Děti přirozeně touží po pozornosti a náručí, ať už je poskytnuto kýmkoliv.

Druhou cílovou skupinou projektu se stává mládež, kterou zapojujeme jako dobrovolníky, kteří se pravidelně, jednou až dvakrát týdně, zapojují do odpoledních činností ústavu, chovají nejmenší, hrají si s nimi a komunikují.

Dodáváme, že problém je odvislý od druhu zařízení, jeho vlastního systému, vedení atd. Náš projekt nelze uplatnit plošně ve všech zařízeních podobného typu. Domníváme se však, že tak lze učinit tam, kde je o tuto spolupráci zájem, a kde je současně možné dostát i aktuálním zákonným požadavkům

Klub Dětem zde působí jako organizátor, školitel a dopravce spolupracujících dobrovolníků.

Shrnutí cílů projektu:

Citově a prakticky naplňovat „citové nádrže“ dětí, odložených v kojeneckém ústavu Veská u Sezemic. Pomoci těmto dětem spočinout v jistotě pravidelných návštěv dobrovolníků, tedy naplnit jejich přirozené očekávání. Sekundárním cílem je ovlivnit společenské a osobnostní vnímání studentů a mládeže, kteří se stávají součástí dobrovolnických skupin v rámci pravidelných návštěv ústavu.

Umět dávat
Chtít si hrát
Odvážit se potkávat
V lásce
která není jen chvíle
Láska
přeci ze skutků plyne…
Pochop!
Bojuj!
Neprohraj!
Společné vzpomínky napořád!

Video o projektu Archiv fotogalerií najdete zde