Homepage

Klub Dětem

Cílem neziskové organizace Klub Dětem je zajišťování a organizování programů, umožňujících citové, kulturní a výchovné obohacování dětí a mládeže, a podpora takto zaměřených projektů.(ze stanov Klubu Dětem)

Klub Dětem předkládá náměty, zajišťuje a pořádá především charitativní kulturní programy pro děti v dětských domovech, nemocnicích, léčebnách a ústavech. Od roku 2001 Klub Dětem připravuje a realizuje letní prázdninový festival „Veselé léto“ V roce 2000 inicioval dobrovolnickou spolupráci „Daruj svou náruč“, která od té doby probíhá v pravidelných intervalech. Od r. 2005 drží Klub Dětem patronát nad stejnojmennými projekty studentů a mládeže pro dětské domovy a kojenecké ústavy.

Na práci Klubu Dětem se podílejí pedagogové, umělci, lidé poskytující svůj zájem a odbornost. Také dobrovolníci z řad studentů a mládeže. Od začátku své činnosti Klub Dětem úzce spolupracuje s Hudebním divadlem dětem, které ve spolupráci s Klubem Dětem realizuje především benefiční koncerty.

Aktuality

VESELÉ LÉTO 2020

Navzdory složité situaci a mnohým změnám v důsledku epidemiologických opatření se nám podařilo “Veselé léto 2020" na mnoha místech uskutečnit a akce se velmi zdařily:-). Ve spolupráci s Hudebním divadlem dětem uspořádal Klub dětem i v náročném období  svůj již devatenáctý ročník většinou ve venkovních prostorách areálů ústavů. Starší děti zažily dokonce i speciální ohnivou show, workshopy a mnohá další překvapení:-)

Více fotografiíZobrazit celou zprávu

Výprava za bratry Čapkovými

Osmnáctý ročník festivalu Veselé léto je v plném proudu. S pohádkami O pejskovi a kočičce jsme se letos vydali za bratry Čapkovými a připomněli si nejznámější díla napsaná pro mladší i starší děti....

Více fotografiíZobrazit celou zprávu

Nečekáme, vyplouváme!

Veselé léto 2018 je v plném proudu....

Za zvuku opravdového lodního zvonu letos s dětmi "vyplouváme" na širý oceán. Program je věnován dobrodružnému příběhu Julese Vernea- 20 000 mil pod mořem, ale také inspirativním příběhům mořeplavců a robinsonů. Děti si v první části programu zkoušejí vědeckou práci mořských Ichtyologů zkoumáním exponátů skutečných mořských živočichů a mušlí. Nabyté poznatky následně zúročí při bádání po původu záhadného mořského tvora- legendární Krakatice. Jako robinsoni pak děti projdou základním kurzem přežití na pustém ostrově. Během pohybové hry se naučí, jak se správně zachovat, kdyz tváří v tvář potkají tygra nebo jedovatého hada, proč je například býložravý hroch nebezpečné zvíře a co dělat, aby si na nás nepochutnal krokodýl. Malí robinsoni si na svém pomyslném ostrově uvědomují, co člověk potřebuje pro sve přežití a jak důležitá je voda, přístřešek nebo oheň. Nakonec se naučí vázat užitečné námořnické uzly a vlastnoručně vyrobí vlastní rybářskou síť. V následujících výtvarných dílnách využívají fantazii k vytvoření společné mapy tajuplného ostrova- pomocí speciální techniky rozmývaných akvarelových barev a mořského písku.

Více fotografiíZobrazit celou zprávu

Termíny Veselého léta 2018

Letošní "Veselé léto" s programem "Nečekáme, vyplouváme", proběhne v těchto termínech a místech:

19.6.2018 oddělení dětské psychiatrie liberecké nemocnice

19.6.2018 dětské centrum Sluníčko v Liberci

20.6.2018 dětský domov Pardubice

25.6.2018 dětský domov Přestavlky u Chrudimi

25.6.2018 dětský domov Holice v Čechách

26.6.2018 dětská oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí

26.6.2018 dětská oddělení nemocnice v Hradci Králové

27.6.2018 dětské centrum Veská u Sezemic

28.6.2018 dětský domov Sedloňov

Více fotografiíZobrazit celou zprávu

Veselé léto 2017

Fotografie z praktických výjezdů za dětmi do dětských domovů, nemocnic a léčeben v královéhradeckém, pardubickém a libereckém kraji.  Na poutavý program s divadelním představením s cirkusovou tématikou voleným vhodně k věku dětí, navazuje tentokrát žonglérský workshop!

Více fotografiíZobrazit celou zprávu
Další aktualita Archiv

Naše programy

Informativní video

Všechny použité záběry, které v tomto spotu uvidíte, jsou pořízeny z charitativních akcí Klubu Dětem a benefičních koncertů ve spolupráci s Hudebním divadlem dětem.                                                                                 Klub Dětem byl založen v r. 2002 jako občanské sdružení. Nyní pokračuje ve své činnosti jako zapsaný spolek. Sdružuje nadšené lidi a vzdělává i koordinuje studenty, kteří mají zájem věnovat svůj volný čas dětem, kterým chybí funkční rodina. Společně s dobrovolníky připravuje Klub Dětem kulturní a vzdělávací programy a realizuje je přímo v zařízeních, v nichž tyto děti žijí. Všechny programy jsou nabízeny zařízením zdarma, a hlavně přinášejí druhou přidanou hodnotu. Společné, smysluplné trávení volného času v rámci kvalitní zábavy a hlavně navazování osobního kontaktu a citových vazeb, které těmto dětem chybí.

 

 

 

 

Daruj svou náruč - záznam ČT

Doplníme.

Další video

Charitativní koncerty

Zahájení festivalu Veselé léto 2014 v divadle Semafor: video zde

Zahájení festivalu Veselé léto 2015: video zde

Zahájení festivalu Veselé léto 2016: video zde

Slavnostní zahájenífestivalu Veselé léto 2017 a poděkování partnerům: