Připravujeme na našich pobočkách

V Hradci Králové

Pravidelně připravujeme a koordinujeme studenty v rámci návštěv dětského domova v Pardubicích. V dalším půlroce 2018 plánujeme nábor a přípravu studentů v rámci každoročního projektu "Veselé léto" a také nového projektu, který již v Pardubicích probíhá od září 2017: Žonglérská komunita.

Videozáznam zde!

Videozáznam zde!

Opět připravujeme Slavnostní zahájení festivalu Veselé léto 2018 v pražském divadle Semafor. V rámci programu proběhne také premiéra muzikálu Hudebního divadla dětem "Malý princ". Termín konání je plánován na sobotu 9.6.2018

Videozáznam Veselé léto

V Olomouci a Pardubicích

V r. 2013  jsme zrekonstruovali v pořadí druhé prostory Klubu Dětem - na ulici I.P.Pavlova 69, 779 00 Olomouc.

Probíhaly zde putovní výstavy s výchovnými programy a tvůrčími dílnami pro děti. Děti je navštěvovaly vždy během celého školního roku přímo v multifunkční místnosti Klubu Dětem Olomouc.

Videozáznam zde!

Více informací se dozvíte na: www.atelierhdd.cz

Členové a spolupracovníci Klubu Dětem v Olomouci jezdili pravidelně také za dětmi z Dětského domova v Litovli, kde založili Žonglérskou skupinu a pravidelně se věnovali mladším i starším dětem, které se do skupiny zapojily.

Videozáznam zde!

V r. 2017 se celý tým přestěhoval do Pardubic na ulici Havlíčkovu 1016. Zde od září probíhají výchovné programy pro děti MŠ a prvního stupně ZŠ.

Videozáznam z výchovných programů pro školy zde!

Videozáznam ze slavnostního otevření prostor pro veřejnost:

Brno

V dlouhodobém plánu Klubu Dětem je zřídit pobočku v městě Praha, Brno. Probíhá výběr vhodných prostor.